Tấm lót

Tấm lót là gì?

Tấm lót là một lớp PE lót với độ dày 125-mic. Đó là một phụ kiện hữu ích cho flexitank nhưng không bắt buộc phải sử dụng, có chức năng để giảm thiểu hao hụt hàng hóa hoặc thiệt hại trong trường hợp có tràn hoặc rò rỉ của flexitank. Nó cũng như là một lớp bảo vệ bổ sung cho flexitank, ngoài các lớp giấy lót gợn sóng trên tường.

Lý do để sử dụng tấm lót cho Flexitank của bạn :

  • Chứa đựng rò rỉ. Chứa rò rỉ hoặc hàng hóa bị đổ ra từ Flexitank. Hàng hóa bị rò rỉ hoặc đổ có thể được phục hồi bằng cách bơm ra. Giảm lãng phí hoặc thất thoát hàng hóa .
  • Loại trừ rắc rối. Hàng hóa bị rò rỉ hoặc bị đổ được chứa trong các tấm lót. Container sẽ không bị bẩn do chất lỏng tràn ra và sẽ không phát sinh chi phí vệ sinh container.
  • Đo lường thất thoát. Lượng hàng hóa bị đổ ra có thể được cân trước và sau khi bơm để thành lập một thước đo chính xác hơn về lượng hàng thất thoát.
  • Bảo vệ Flexitank. Nó hoạt động như một lớp bảo vệ bổ sung cho các Flexitank ngoài lớp giấy gợn sóng.

Start typing and press Enter to search