ĐỊNH VỊ CÁCH NHIỆT – MỐP XỐP CÁCH NHIỆT

Biến động nhiệt độ xảy ra khi container đi qua các vùng khí hậu khác nhau có thể làm hỏng sản phẩm hoặc biến chất và biến thể sản phẩm. Mốp xốp cách nhiệt là giải pháp làm giảm tỷ lệ biến động nhiệt độ của sản phẩm cho phép giữ lại các đặc tính ban đầu của chúng nhiều nhất có thể.

Lợi ích của mốp xốp cách nhiệt:

  • Dễ dàng xử lý
  • Giảm biến động nhiệt độ
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Tương thích với container tiêu chuẩn ISO
  • Duy trì môi trường đóng gói sản phẩm

Start typing and press Enter to search